Poznaj

Rezultaty

01.

FIT SYLABUS PROGRAMU

Sylabus programu FIT będzie podstawą programu nauczania FIT, wskazując cele nauczania, przebieg lekcji online i offline, obowiązki, a także oczekiwania. Opracowane zostaną również precyzyjne ramy rozwoju i umiejętności, które na późniejszym etapie zapewnią jakość i standaryzację programu nauczania FIT.

syllabus
02.

E-KURS MODUŁOWY

Zgodnie z sylabusem FIT, modułowy e-kurs pomoże użytkownikom zwiększyć umiejętności i kompetencje w 3 głównych obszarach: finanse, praktyki gospodarki o obiegu zamkniętym i umiejętności przywódcze. Cyfrowe i interaktywne zasoby mają na celu umocnić kobiety, które chcą zwiększyć swoje kompetencje i rozwinąć swoje firmy.

modular-course
03.

PRZEWODNIK SESJI TEMATYCZNYCH FIT

Sesje tematyczne mają na celu wspieranie i zwiększanie umiejętności kobiet w zakresie korzystania z nowych modeli biznesowych, które pomogą im w innowacjach/założeniu firmy. Sesje zostaną opracowane z wykorzystaniem podejścia warsztatowego i będą prowadzone przez edukatorów.

workshop
04.

PODRĘCZNIK TRENERA

Podręcznik trenera zawiera wskazówki, sugestie i instrukcje, jak mentorować lub coachować innych oraz jak poprawić swój rozwój osobisty. Podejście multimentorskie obejmie różne specjalizacje (marketing, finanse, zarządzanie, HR) i zaoferuje różne style, podejście do pracy i życia. Wreszcie zmotywuje lub pomoże użytkownikom stworzyć swój biznesplan.

trainer-manual