Εξερεύνησε τα

Αποτελέσματα

01.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FIT

Η Περίληψη θα είναι η βάση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα FIT, υποδεικνύοντας τους μαθησιακούς στόχους, την περιγραφή των διαδικτυακών και δια ζώσης μαθημάτων, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις προσδοκίες. Επίσης, θα αναπτυχθεί ένα ακριβές πλαίσιο για την ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων, το οποίο σε μεταγενέστερο στάδιο θα διασφαλίσει την ποιότητα και την τυποποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος FIT.

syllabus
02.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Ακολουθώντας την περίληψη του εκπαιδευτικού προγράμματος FIT, το Διαδικτυακό Διαμορφωτικό Μάθημα θα βοηθήσει τους χρήστες να αυξήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες σε 3 βασικούς τομείς: οικονομικά, πρακτικές κυκλικής οικονομίας και ηγετικές δεξιότητες, ψηφιακούς και διαδραστικούς πόρους που στοχεύουν σε γυναίκες που επιθυμούν να αυξήσουν τις ικανότητές τους και να ενισχύσουν την επιχείρησή τους.

modular-course
03.

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ FIT

Οι θεματικές συνεδρίες στοχεύουν στην ενίσχυση και αύξηση της ικανότητας των γυναικών, σχετικά με τη χρήση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, που θα τις βοηθήσουν να καινοτομήσουν στην επιχείρησή τους. Οι συνεδρίες θα αναπτυχθούν, με τη χρήση εργαστηριακής προσέγγισης και θα καθοδηγούνται από εκπαιδευτικούς.

workshop
04.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Το εγχειρίδιο εκπαιδευτών θα προσφέρει συμβουλές, προτάσεις και οδηγίες για το πώς να καθοδηγήσετε άλλους και πώς να βελτιώσετε την προσωπική σας ανάπτυξη. Μια πολλαπλή προσέγγιση, η οποία θα καλύπτει διαφορετικές εξειδικεύσεις (μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικά, διαχείριση, ανθρώπινο δυναμικό) και θα προσφέρει διαφορετικά στυλ, προσέγγιση στην εργασία και τη ζωή. Τέλος, θα παρακινήσει ή θα βοηθήσει τους χρήστες να δημιουργήσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

trainer-manual