Γνώρισε τους

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ελλάδα - Συντονιστής

ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ. - Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Το iED είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 και επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας για όλους. Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ορισμένων από τα πιο σημαντικά και πρωτοποριακά προγράμματα της Ευρώπης, όπως το HORIZON 2020 και το ERASMUS+.

Ιταλία

AREGAI

Ιδρύθηκε το 2007, η AREGAI είναι μια ιταλική μη κερδοσκοπική ένωση που προωθεί δραστηριότητες και έργα για να βοηθήσει τα μέλη της ένωσης να βελτιώσουν και να καινοτομήσουν χωρίς σπατάλη πόρων, κάνοντας καλή χρήση όλων των ταλέντων και γνώσεων στην αλυσίδα αξίας. Τα μέλη μας είναι άνθρωποι, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν πιο συμμετοχική προσέγγιση στο έργο τους και να επιδιώξουν τη βιωσιμότητα μέσω συγκεκριμένων ενεργειών και συμπεριφορών, προς όφελος ολόκληρης της κοινότητας.

Μαλτα

Skills Zone

Το Skills Zone Malta είναι ένας κόμβος εκπαίδευσης επαγγελματιών εκπαιδευτών στον τομέα της Επιχειρηματικότητας, της προσωπικής ανάπτυξης και των soft skills, εκπαιδεύοντας άτομα τόσο σε φυσικό όσο και σε διαδικτυακό περιβάλλον. Με 19,6 εκατομμύρια φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2016 στην ΕΕ, οι εργοδότες εκτιμούν όλο και περισσότερο τα σύνολα δεξιοτήτων, όπως Επικοινωνιακές Δεξιότητες, τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, την Επίλυση Προβλημάτων, τις Δεξιότητες Παρουσίασης, τη Διαχείριση Χρόνου, τις Διαπροσωπικές Δεξιότητες, το Μάρκετινγκ, τον καθορισμό στόχων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την Ηγεσία & Διοίκηση.

πολωνια

VIVA FEMINA

Το Ίδρυμα «Viva Femina» είναι ένα γυναικείο ίδρυμα που βρίσκεται στην περιοχή Podkarpackie στην Πολωνία. Κύριος στόχος μας είναι να δράσουμε προς όφελος των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία και άλλων μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας. Εφαρμόζουμε καλές πρακτικές σε θέματα φύλου και προάγουμε τις ίσες ευκαιρίες γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της ζωής, καθώς και εφαρμόζουμε καλές πρακτικές στην εκπαίδευση.

Λιθουανία

SMK- University of Applied Social Sciences

Το SMK University of Applied Social Sciences (SMK) είναι ένα μη κυβερνητικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί από το 1994. Το SMK είναι το μεγαλύτερο μη κυβερνητικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λιθουανία που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων σπουδών στους τομείς της πληροφορικής, της υγείας, των τεχνών, των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης, του δικαίου και των κοινωνικών επιστημών. Το SMK βρίσκεται στο Βίλνιους, στο Κάουνας, στην Κλαϊπέντα και είναι το πιο δημοφιλές μη κυβερνητικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των εισακτέων σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Λιθουανίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότεροι από 4700 φοιτητές. Η αποστολή του SMK είναι να ενδυναμώσει τους ανθρώπους μέσω της δια βίου μάθησης, να καλλιεργήσει τις πνευματικές και δημιουργικές τους ικανότητες, να προωθήσει την αυτοεκπαίδευση και να τους προετοιμάσει για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και μια υπεύθυνη, αστική και έντιμη ζωή.

Ισπανία

Meet and Map Association

Το Meet&Map είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός σύλλογος που ιδρύθηκε στη Βαρκελώνη – Maresme, Ισπανία τον Δεκέμβριο του 2014. Προωθούμε μεθοδολογίες και εκπαιδεύσεις που ενδυναμώνουν άτομα και ομάδες με γνώμονα έναν κοινό και ηθικό σκοπό. Περιλαμβάνουμε επίσης περιβάλλοντα όπως ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωνικές οντότητες και επιχειρηματίες, ιδρύματα, οργανώσεις οικολογικής και προσωπικής ανάπτυξης. Στόχος μας είναι να φέρουμε καινοτομία, εκπαιδεύσεις και συνεργασία με βάση τη βιωσιμότητα. Ο Γυναικείος Χάρτης έχει τον ίδιο σκοπό, όσον αφορά τις ανάγκες των γυναικών.