Μερικά λόγια για

Το έργο

Έργο

Aim of the project & partners' future actions

Μια σημαντική πηγή ανάπτυξης, ευημερίας και μείωσης της φτώχειας είναι η γυναικεία επιχειρηματικότητα, αλλά επίσης δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να ενεργούν στοχεύοντας στην δημιουργία ισότιμων κοινωνιών. Ο βασικός στόχος του έργου FIT είναι η προετοιμασία και η δοκιμή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να υποστηρίξει τις γυναίκες επιχειρηματίες να ξεκινήσουν ή να αναδιαμορφώσουν την επιχείρησή τους χρησιμοποιώντας επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας με σταθερή οικονομική δομή. Η κυκλική οικονομία προσφέρει μια καταπληκτική ευκαιρία για την εισαγωγή ηθικών κανόνων στις επιχειρήσεις και να βελτιώσουμε την ισορροπία μεταξύ κέρδους και κοινωνικής ευθύνης. Οι οικονομικά μορφωμένες γυναίκες έχουν τα εργαλεία για να αυξήσουν το εισόδημά τους και να το χρησιμοποιήσουν για να συνεισφέρουν σε σκοπούς στους οποίους πιστεύουν.

Στόχοι

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν και τεσταριστούν κατά τη διάρκεια της 24μηνης υλοποίησης του έργου FIT θα υποστηρίξουν τις μελλοντικές γυναίκες επιχειρηματίες. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες επιχειρηματίες θα:

Δραστηριότητες

Οι εταίροι θα αναπτύξουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα προσφέρει μαθήματα σε διάφορες θεματικές και το οποίο θα αυξήσει τις επιχειρηματικές δεξιότητες των γυναικών επιχειρηματιών, την οικονομική παιδεία, το επιχειρηματικό πνεύμα, την ικανότητα να ηγούνται με σκοπό, δημιουργώντας ένα τοπικό και διεθνές δίκτυο για την υποστήριξή τους.