Kilka słów o

projekcie

Project

Cel projektu&Przyszłe działania partnerów

Głównym źródłem wzrostu, dobrobytu i ograniczania ubóstwa jest przedsiębiorczość kobiet, która także umożliwia kobietom działanie na rzecz sprawiedliwych społeczeństw. Ogólnym celem partnerstwa strategicznego FIT jest przygotowanie i przetestowanie programu doskonalenia zaprojektowanego specjalnie w celu wspierania kobiet-przedsiębiorców w zakładaniu lub przekształcaniu swojej działalności przy użyciu modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym o solidnej strukturze finansowej. Gospodarka o obiegu zamkniętym daje niesamowitą okazję do wprowadzenia nowych norm etycznych w biznesie i dostrojenia równowagi między zyskiem a odpowiedzialnością społeczną. Kobiety z umiejętnościami finansowymi mają narzędzia do powiększania swojego bogactwa i wykorzystywania tych aktywów do wspierania celów, w które wierzą.

Cele

Program nauczania oraz narzędzia opracowane i przetestowane podczas 24-miesięcznej realizacji projektu FIT będą wspierać przyszłe kobiety-przedsiębiorczynie w obszarach:

Działania

Partnerzy opracują hybrydowy program nauczania powiązany z programem coachingowym oferowanym przez multidyscyplinarną sieć wsparcia, który zwiększy umiejętności planowania biznesowego kobiet-przedsiębiorczyń, wiedzę finansową, przedsiębiorczy sposób myślenia, zdolność do celowego przewodzenia przy tworzeniu ich lokalnej i międzynarodowej sieci wsparcia.