Poznaj

Partnerów

Grecja - Koordynator

IED - Institute of Entrepreneurship Development

iED to organizacja badawcza założona w 2005 roku, ukierunkowana na promocję przedsiębiorczości dla wszystkich. Główną działalnością organizacji jest realizacja projektów w ramach jednych z najbardziej wpływowych i przełomowych programów w Europie, takich jak HORYZONT 2020 i ERASMUS+.

Włochy

AREGAI

Założona w 2007 r. AREGAI jest włoskim stowarzyszeniem non-profit, promującym działania i projekty mające na celu pomoc członkom stowarzyszenia w doskonaleniu i wprowadzaniu innowacji bez marnowania zasobów, przy dobrym wykorzystaniu wszystkich talentów i wiedzy w łańcuchu wartości. Nasi członkowie to ludzie, profesjonaliści, przedsiębiorcy, organizacje publiczne i prywatne, które chcą stosować bardziej partycypacyjne podejście do swojej pracy i dążyć do zrównoważonego rozwoju poprzez konkretne działania i zachowania, z korzyścią dla całej społeczności.

MALTA

Skills Zone

Skills Zone Malta to centrum szkoleniowe profesjonalnych trenerów z zakresu przedsiębiorczości, rozwoju osobistego i umiejętności miękkich, szkolących ludzi zarówno w środowisku f2f, jak i online. Przy 19,6 mln studentów szkół wyższych w 2016 r. w UE pracodawcy coraz częściej doceniają zestawy umiejętności miękkich, głównie w zakresie umiejętności komunikacyjnych, inteligencji emocjonalnej, rozwiązywania problemów, umiejętności prezentacji, zarządzania czasem, umiejętności interpersonalnych, marketingu, wyznaczania celów, mediów społecznościowych.

Polska

VIVA FEMINA

Fundacja „Viva Femina” jest fundacją kobiet zlokalizowaną na Podkarpaciu w Polsce. Naszym głównym celem jest działanie na rzecz kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Wdrażamy dobre praktyki w kwestiach płci, promujemy równe szanse kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia oraz wdrażamy dobre praktyki w edukacji.

Litwa

SMK- University of Applied Social Sciences

SMK Wyższa Szkoła Stosowanych Nauk Społecznych (SMK) to pozarządowa uczelnia wyższa działająca od 1994 roku. SMK jest największą uczelnią pozarządową instytucja na Litwie oferująca szeroki zakres programów studiów w dziedzinie informatyki, zdrowia, sztuki, biznesu i zarządzania publicznego, prawa i nauk społecznych. SMK znajduje się w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie i jest najpopularniejszą pozarządową uczelnią wśród kandydatów na litewskie uczelnie wyższe. W chwili obecnej studiuje ponad 4700 studentów. Misją SMK jest otwieranie i wzmacnianie możliwości uczenia się przez całe życie, pielęgnowanie ich zdolności intelektualnych i twórczych, promowanie samokształcenia oraz przygotowanie do udanej kariery zawodowej oraz odpowiedzialnego, obywatelskiego i uczciwego życia.

Hiszpania

Meet and Map Association

Meet&Map to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, które powstało w odpowiedzi na 15 lat spotykania się z różnymi branżami i znajdowania krzyżujących się granic między sobą. Założona w Barcelonie – Maresme, Hiszpania, w grudniu 2014 r. Promujemy metodologie i szkolenia, które wzmacniają osoby i grupy, kierując się wspólnym i etycznym celem. Obejmujemy również środowiska takie jak prywatny biznes, podmioty społeczne i przedsiębiorcy, instytucje, organizacje ekologiczne i rozwoju osobistego. Naszym celem jest wprowadzanie innowacji, szkoleń i współpracy opartych na zrównoważonym rozwoju. Women’s Map kieruje ten sam cel tylko dla kobiet w odniesieniu do ich specjalnych potrzeb.